حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی سنت اتین - نیس

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

سنت اتین

3 0

نیس

21:30 1397/05/13
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی سنت اتین و نیس

فرانسه لوشامپیونا

نیس

0
3

سنت اتین

23:30
1398/02/28
فرانسه لوشامپیونا

سنت اتین

1
1

نیس

19:30
1397/09/25
فرانسه لوشامپیونا

سنت اتین

0
1

نیس

17:30
1396/11/01
فرانسه لوشامپیونا

نیس

0
1

سنت اتین

22:30
1396/05/14