حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی چلسی - لیون

بین المللی اینترنشنال چمپیونز کاپ

چلسی

0 0

لیون

23:30 1397/05/16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
5
کرنر
1
4
خطا
5
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
4
6
موقعیت گل
11
55
٪ مالکیت توپ
45
1
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
7
3
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
1
9
پرتاب دستی
10
7
کرنر
1
8
خطا
11
1
آفساید
1
12
ضربه آزاد
9
11
موقعیت گل
17
54
٪ مالکیت توپ
46
2
نجات دروازه
4
2
شوت دفع شده
7
5
شوت خارج از چارچوب
8
4
شوت داخل چارچوب
2
15
پرتاب دستی
19
2
کرنر
0
4
خطا
6
1
آفساید
1
7
ضربه آزاد
5
5
موقعیت گل
6
53
٪ مالکیت توپ
47
1
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
5
2
شوت داخل چارچوب
1
6
پرتاب دستی
9