حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی ویدئوتون - مالمو

لیگ قهرمانان اروپا دور سوم مرحله مقدماتی

ویدئوتون

0 0

مالمو

22:30 1397/05/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
3
9
خطا
3
2
آفساید
0
3
ضربه آزاد
11
1
موقعیت گل
5
35
٪ مالکیت توپ
65
1
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
4
1
شوت خارج از چارچوب
0
0
شوت داخل چارچوب
1
10
پرتاب دستی
9
0
کرنر
1
11
خطا
11
2
آفساید
2
12
ضربه آزاد
14
3
موقعیت گل
5
51
٪ مالکیت توپ
49
3
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
3
12
پرتاب دستی
14
0
کرنر
4
20
خطا
14
4
آفساید
2
15
ضربه آزاد
25
4
موقعیت گل
10
43
٪ مالکیت توپ
57
3
کارت زرد
2
4
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
5
2
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
4
22
پرتاب دستی
23

بازی های رودرروی ویدئوتون و مالمو

لیگ قهرمانان اروپا دور سوم مرحله مقدماتی

ویدئوتون

1
1

مالمو

21:45
1397/05/16