بازی کلوب بروژ - دورتموند

لیگ قهرمانان اروپا گروه A (هفته 1)

کلوب بروژ

0 1

دورتموند

23:30 1397/06/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
4
3
خطا
2
3
آفساید
1
3
ضربه آزاد
8
9
موقعیت گل
8
44
٪ مالکیت توپ
56
0
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
0
6
شوت خارج از چارچوب
5
1
شوت داخل چارچوب
3
7
پرتاب دستی
6
4
کرنر
6
10
خطا
5
4
آفساید
4
9
ضربه آزاد
14
12
موقعیت گل
14
38
٪ مالکیت توپ
62
0
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
2
4
شوت دفع شده
2
6
شوت خارج از چارچوب
8
2
شوت داخل چارچوب
4
17
پرتاب دستی
15
1
کرنر
2
7
خطا
3
1
آفساید
3
6
ضربه آزاد
6
3
موقعیت گل
6
32
٪ مالکیت توپ
68
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
2
0
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
1
10
پرتاب دستی
9

اخبار بازی