بازی موناکو - اتلتیکومادرید

لیگ قهرمانان اروپا گروه A (هفته 1)

موناکو

1 2

اتلتیکومادرید

23:30 1397/06/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
2
6
خطا
7
2
آفساید
1
7
ضربه آزاد
8
4
موقعیت گل
6
42
٪ مالکیت توپ
58
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
3
6
پرتاب دستی
9
4
کرنر
6
12
خطا
13
2
آفساید
3
15
ضربه آزاد
14
9
موقعیت گل
7
44
٪ مالکیت توپ
56
3
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
1
7
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
3
17
پرتاب دستی
22
2
کرنر
4
6
خطا
6
0
آفساید
2
8
ضربه آزاد
6
5
موقعیت گل
1
46
٪ مالکیت توپ
54
2
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
1
0
شوت داخل چارچوب
0
11
پرتاب دستی
13