بازی اتلتیکومادرید - کلوب بروژ

لیگ قهرمانان اروپا گروه A (هفته 1)

اتلتیکومادرید

3 1

کلوب بروژ

22:30 1397/07/11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
1
4
خطا
4
2
آفساید
1
4
ضربه آزاد
6
5
موقعیت گل
4
60
٪ مالکیت توپ
40
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
1
8
پرتاب دستی
6
6
کرنر
4
7
خطا
7
4
آفساید
1
7
ضربه آزاد
11
16
موقعیت گل
6
60
٪ مالکیت توپ
40
2
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
2
9
شوت خارج از چارچوب
3
6
شوت داخل چارچوب
1
19
پرتاب دستی
15
3
کرنر
3
3
خطا
3
2
آفساید
0
3
ضربه آزاد
5
11
موقعیت گل
2
60
٪ مالکیت توپ
40
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
0
6
شوت خارج از چارچوب
2
5
شوت داخل چارچوب
0
11
پرتاب دستی
9

ویدیوهای بازی اتلتیکومادرید و کلوب بروژ

اخبار بازی