بازی موناکو - کلوب بروژ

لیگ قهرمانان اروپا گروه A (هفته 1)

موناکو

0 4

کلوب بروژ

21:25 1397/08/15
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
0
7
خطا
9
0
آفساید
0
10
ضربه آزاد
6
8
موقعیت گل
5
61
٪ مالکیت توپ
39
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
4
1
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
0
4
شوت داخل چارچوب
4
13
پرتاب دستی
6
6
کرنر
1
16
خطا
13
0
آفساید
1
15
ضربه آزاد
14
15
موقعیت گل
7
61
٪ مالکیت توپ
39
1
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
6
3
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
0
6
شوت داخل چارچوب
6
21
پرتاب دستی
18
4
کرنر
1
9
خطا
4
0
آفساید
1
5
ضربه آزاد
8
7
موقعیت گل
2
61
٪ مالکیت توپ
39
1
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
0
2
شوت داخل چارچوب
2
8
پرتاب دستی
12

بازی های رودرروی موناکو و کلوب بروژ

لیگ قهرمانان اروپا گروه A

موناکو

1
1

کلوب بروژ

20:25
1397/08/02

اخبار بازی