بازی اتلتیکومادرید - موناکو

لیگ قهرمانان اروپا گروه A (هفته 1)

اتلتیکومادرید

2 0

موناکو

21:25 1397/09/07
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
1
4
خطا
6
3
آفساید
0
4
ضربه آزاد
3
5
موقعیت گل
1
53
٪ مالکیت توپ
47
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
0
7
پرتاب دستی
8
8
کرنر
5
14
خطا
14
4
آفساید
1
9
ضربه آزاد
9
11
موقعیت گل
13
52
٪ مالکیت توپ
48
5
کارت زرد
2
1
کارت قرمز
0
4
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
3
5
شوت خارج از چارچوب
6
4
شوت داخل چارچوب
4
13
پرتاب دستی
16
5
کرنر
4
10
خطا
8
1
آفساید
1
5
ضربه آزاد
6
6
موقعیت گل
12
51
٪ مالکیت توپ
49
4
کارت زرد
2
1
کارت قرمز
0
4
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
5
3
شوت داخل چارچوب
4
6
پرتاب دستی
8

بازی های رودرروی اتلتیکومادرید و موناکو

لیگ قهرمانان اروپا گروه A

اتلتیکومادرید

2
1

موناکو

23:30
1397/06/27

اخبار بازی