بازی آ.ا.ک لارناکا - زوریخ

لیگ اروپا گروه A (هفته 1)

آ.ا.ک لارناکا

0 1

زوریخ

23:30 1397/06/29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
6
خطا
6
1
آفساید
1
7
ضربه آزاد
7
7
موقعیت گل
10
51
٪ مالکیت توپ
49
0
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
5
1
شوت داخل چارچوب
3
14
پرتاب دستی
10
3
کرنر
3
13
خطا
17
3
آفساید
3
20
ضربه آزاد
15
13
موقعیت گل
12
55
٪ مالکیت توپ
45
1
کارت زرد
4
0
کارت قرمز
1
5
نجات دروازه
1
5
شوت دفع شده
2
7
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
6
26
پرتاب دستی
23
1
کرنر
2
7
خطا
11
2
آفساید
2
13
ضربه آزاد
8
6
موقعیت گل
2
59
٪ مالکیت توپ
41
1
کارت زرد
3
0
کارت قرمز
1
2
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
-1
0
شوت داخل چارچوب
3
12
پرتاب دستی
13

ویدیوهای بازی آ.ا.ک لارناکا و زوریخ