بازی لودوگورتس - بایرلورکوزن

لیگ اروپا گروه A (هفته 1)

لودوگورتس

2 3

بایرلورکوزن

23:30 1397/06/29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
4
3
خطا
7
0
آفساید
0
7
ضربه آزاد
3
6
موقعیت گل
8
44
٪ مالکیت توپ
56
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
4
3
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
1
11
پرتاب دستی
13
3
کرنر
7
7
خطا
14
0
آفساید
1
15
ضربه آزاد
7
9
موقعیت گل
16
47
٪ مالکیت توپ
53
3
کارت زرد
4
3
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
5
4
شوت خارج از چارچوب
5
3
شوت داخل چارچوب
6
24
پرتاب دستی
28
3
کرنر
3
4
خطا
7
0
آفساید
1
8
ضربه آزاد
4
3
موقعیت گل
8
50
٪ مالکیت توپ
50
2
کارت زرد
3
3
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
5
13
پرتاب دستی
15

ویدیوهای بازی لودوگورتس و بایرلورکوزن