بازی بایرلورکوزن - آ.ا.ک لارناکا

لیگ اروپا گروه A (هفته 1)

بایرلورکوزن

4 2

آ.ا.ک لارناکا

20:25 1397/07/12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
1
8
خطا
9
0
آفساید
4
12
ضربه آزاد
8
12
موقعیت گل
2
58
٪ مالکیت توپ
42
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
3
4
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
0
4
شوت داخل چارچوب
2
9
پرتاب دستی
7
7
کرنر
3
16
خطا
17
0
آفساید
5
21
ضربه آزاد
15
23
موقعیت گل
8
53
٪ مالکیت توپ
47
5
کارت زرد
4
2
نجات دروازه
5
6
شوت دفع شده
1
8
شوت خارج از چارچوب
3
9
شوت داخل چارچوب
4
16
پرتاب دستی
17
2
کرنر
2
8
خطا
8
0
آفساید
1
9
ضربه آزاد
7
11
موقعیت گل
6
48
٪ مالکیت توپ
52
5
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
3
5
شوت داخل چارچوب
2
7
پرتاب دستی
10