بازی زوریخ - لودوگورتس

لیگ اروپا گروه A (هفته 1)

زوریخ

1 0

لودوگورتس

20:25 1397/07/12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
1
10
خطا
9
4
آفساید
1
10
ضربه آزاد
14
2
موقعیت گل
2
53
٪ مالکیت توپ
47
1
کارت زرد
3
0
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
0
16
پرتاب دستی
18
4
کرنر
2
23
خطا
20
7
آفساید
2
21
ضربه آزاد
30
9
موقعیت گل
8
50
٪ مالکیت توپ
50
2
کارت زرد
4
3
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
3
29
پرتاب دستی
35
4
کرنر
1
13
خطا
11
3
آفساید
1
11
ضربه آزاد
16
7
موقعیت گل
6
47
٪ مالکیت توپ
53
1
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
3
13
پرتاب دستی
17