بازی آ.ا.ک لارناکا - لودوگورتس

لیگ اروپا گروه A (هفته 1)

آ.ا.ک لارناکا

1 1

لودوگورتس

20:25 1397/08/03
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
3
6
خطا
8
4
آفساید
2
8
ضربه آزاد
9
6
موقعیت گل
8
45
٪ مالکیت توپ
55
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
4
2
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
2
12
پرتاب دستی
7
5
کرنر
4
18
خطا
21
6
آفساید
4
23
ضربه آزاد
23
16
موقعیت گل
13
50
٪ مالکیت توپ
50
1
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
5
2
شوت دفع شده
8
8
شوت خارج از چارچوب
3
6
شوت داخل چارچوب
2
21
پرتاب دستی
13
1
کرنر
1
12
خطا
13
2
آفساید
2
15
ضربه آزاد
14
10
موقعیت گل
5
55
٪ مالکیت توپ
45
0
کارت زرد
3
0
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
4
6
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
0
9
پرتاب دستی
6

بازی های رودرروی آ.ا.ک لارناکا و لودوگورتس

لیگ اروپا گروه A

آ.ا.ک لارناکا

0
0

لودوگورتس

23:30
1397/08/17