بازی بایرلورکوزن - زوریخ

لیگ اروپا گروه A (هفته 1)

بایرلورکوزن

1 0

زوریخ

23:30 1397/08/17
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
0
6
خطا
9
1
آفساید
0
9
ضربه آزاد
7
8
موقعیت گل
0
63
٪ مالکیت توپ
37
0
کارت زرد
3
0
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
6
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
0
14
پرتاب دستی
8
7
کرنر
4
16
خطا
14
1
آفساید
0
15
ضربه آزاد
17
19
موقعیت گل
5
62
٪ مالکیت توپ
38
3
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
4
5
شوت دفع شده
0
9
شوت خارج از چارچوب
4
5
شوت داخل چارچوب
1
27
پرتاب دستی
22
3
کرنر
4
10
خطا
5
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
10
11
موقعیت گل
5
61
٪ مالکیت توپ
39
3
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
3
4
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
4
4
شوت داخل چارچوب
1
13
پرتاب دستی
14

بازی های رودرروی بایرلورکوزن و زوریخ

لیگ اروپا گروه A

بایرلورکوزن

2
3

زوریخ

20:25
1397/08/03