بازی لودوگورتس - آ.ا.ک لارناکا

لیگ اروپا گروه A (هفته 1)

لودوگورتس

0 0

آ.ا.ک لارناکا

23:30 1397/08/17
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
2
11
خطا
5
0
آفساید
2
7
ضربه آزاد
11
8
موقعیت گل
6
50
٪ مالکیت توپ
50
3
کارت زرد
0
3
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
3
8
پرتاب دستی
8
6
کرنر
3
17
خطا
14
2
آفساید
5
20
ضربه آزاد
18
19
موقعیت گل
9
54
٪ مالکیت توپ
46
4
کارت زرد
3
4
نجات دروازه
4
6
شوت دفع شده
0
9
شوت خارج از چارچوب
5
4
شوت داخل چارچوب
4
19
پرتاب دستی
22
4
کرنر
1
6
خطا
9
2
آفساید
3
13
ضربه آزاد
7
11
موقعیت گل
3
58
٪ مالکیت توپ
42
1
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
2
5
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
1
11
پرتاب دستی
14

بازی های رودرروی لودوگورتس و آ.ا.ک لارناکا

لیگ اروپا گروه A

لودوگورتس

1
1

آ.ا.ک لارناکا

20:25
1397/08/03