بازی زوریخ - آ.ا.ک لارناکا

لیگ اروپا گروه A (هفته 1)

زوریخ

1 2

آ.ا.ک لارناکا

21:25 1397/09/08
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
0
10
خطا
3
1
آفساید
1
2
ضربه آزاد
9
4
موقعیت گل
4
45
٪ مالکیت توپ
55
3
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
2
13
پرتاب دستی
18
4
کرنر
2
16
خطا
13
1
آفساید
3
12
ضربه آزاد
15
12
موقعیت گل
7
50
٪ مالکیت توپ
50
3
کارت زرد
5
1
نجات دروازه
4
1
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
3
5
شوت داخل چارچوب
3
27
پرتاب دستی
31
2
کرنر
2
6
خطا
10
0
آفساید
2
10
ضربه آزاد
6
8
موقعیت گل
3
55
٪ مالکیت توپ
45
0
کارت زرد
4
0
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
1
14
پرتاب دستی
13

بازی های رودرروی زوریخ و آ.ا.ک لارناکا

لیگ اروپا گروه A

زوریخ

1
0

آ.ا.ک لارناکا

23:30
1397/06/29