بازی بایرلورکوزن - لودوگورتس

لیگ اروپا گروه A (هفته 1)

بایرلورکوزن

1 1

لودوگورتس

21:25 1397/09/08
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
5
خطا
6
1
آفساید
0
5
ضربه آزاد
5
8
موقعیت گل
3
57
٪ مالکیت توپ
43
0
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
0
15
پرتاب دستی
10
6
کرنر
2
12
خطا
15
2
آفساید
3
15
ضربه آزاد
12
19
موقعیت گل
7
58
٪ مالکیت توپ
42
2
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
0
12
شوت خارج از چارچوب
5
4
شوت داخل چارچوب
2
25
پرتاب دستی
18
4
کرنر
1
7
خطا
9
1
آفساید
3
10
ضربه آزاد
7
11
موقعیت گل
4
59
٪ مالکیت توپ
41
2
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
8
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
2
10
پرتاب دستی
8

بازی های رودرروی بایرلورکوزن و لودوگورتس

لیگ اروپا گروه A

بایرلورکوزن

3
2

لودوگورتس

23:30
1397/06/29