حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آرسنال - ورسکلا

لیگ اروپا گروه E (هفته 1)

آرسنال

4 2

ورسکلا

23:30 1397/06/29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
0
5
خطا
5
1
آفساید
1
6
ضربه آزاد
6
7
موقعیت گل
2
69
٪ مالکیت توپ
31
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
1
11
پرتاب دستی
11
7
کرنر
1
12
خطا
8
1
آفساید
2
10
ضربه آزاد
13
15
موقعیت گل
5
68
٪ مالکیت توپ
32
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
0
7
شوت خارج از چارچوب
2
5
شوت داخل چارچوب
3
23
پرتاب دستی
20
4
کرنر
1
7
خطا
3
0
آفساید
1
4
ضربه آزاد
7
8
موقعیت گل
3
67
٪ مالکیت توپ
33
0
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
2
12
پرتاب دستی
9

بازی های رودرروی آرسنال و ورسکلا

لیگ اروپا گروه E

آرسنال

3
0

ورسکلا

21:25
1397/09/08

اخبار بازی