حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آرسنال - اسپورتینگ

لیگ اروپا گروه E (هفته 1)

آرسنال

0 0

اسپورتینگ

23:30 1397/08/17
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
0
5
خطا
6
0
آفساید
2
7
ضربه آزاد
5
6
موقعیت گل
2
65
٪ مالکیت توپ
35
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
1
5
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
0
12
پرتاب دستی
7
7
کرنر
1
7
خطا
13
0
آفساید
5
17
ضربه آزاد
7
14
موقعیت گل
4
64
٪ مالکیت توپ
36
2
کارت زرد
3
0
کارت قرمز
1
0
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
3
10
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
0
26
پرتاب دستی
18
3
کرنر
1
2
خطا
7
0
آفساید
3
10
ضربه آزاد
2
8
موقعیت گل
2
63
٪ مالکیت توپ
37
1
کارت زرد
2
0
کارت قرمز
1
0
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
2
5
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
0
14
پرتاب دستی
11

بازی های رودرروی آرسنال و اسپورتینگ

لیگ اروپا گروه E

آرسنال

1
0

اسپورتینگ

20:25
1397/08/03

اخبار بازی