حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی چلسی - ویدئوتون

لیگ اروپا گروه L (هفته 1)

چلسی

1 0

ویدئوتون

22:30 1397/07/12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
9
کرنر
2
5
خطا
6
0
آفساید
2
8
ضربه آزاد
5
16
موقعیت گل
3
72
٪ مالکیت توپ
28
0
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
2
6
شوت دفع شده
1
8
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
1
9
پرتاب دستی
6
18
کرنر
3
9
خطا
15
1
آفساید
4
19
ضربه آزاد
10
27
موقعیت گل
7
72
٪ مالکیت توپ
28
1
کارت زرد
3
3
نجات دروازه
3
12
شوت دفع شده
1
11
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
3
24
پرتاب دستی
17
9
کرنر
1
4
خطا
9
1
آفساید
2
11
ضربه آزاد
5
11
موقعیت گل
4
72
٪ مالکیت توپ
28
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
6
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
2
15
پرتاب دستی
11

بازی های رودرروی چلسی و ویدئوتون

لیگ اروپا گروه L

چلسی

2
2

ویدئوتون

21:25
1397/09/22

اخبار بازی