حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی ویدئوتون - چلسی

لیگ اروپا گروه L (هفته 1)

ویدئوتون

2 2

چلسی

21:25 1397/09/22
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
8
4
خطا
7
1
آفساید
4
11
ضربه آزاد
5
3
موقعیت گل
6
23
٪ مالکیت توپ
77
1
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
2
8
پرتاب دستی
12
3
کرنر
11
15
خطا
14
2
آفساید
7
19
ضربه آزاد
15
6
موقعیت گل
17
28
٪ مالکیت توپ
72
4
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
6
2
شوت خارج از چارچوب
7
3
شوت داخل چارچوب
4
16
پرتاب دستی
19
1
کرنر
3
11
خطا
7
1
آفساید
3
8
ضربه آزاد
10
3
موقعیت گل
11
33
٪ مالکیت توپ
67
4
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
4
1
شوت خارج از چارچوب
5
1
شوت داخل چارچوب
2
8
پرتاب دستی
7

بازی های رودرروی ویدئوتون و چلسی

لیگ اروپا گروه L

ویدئوتون

0
1

چلسی

22:30
1397/07/12