حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آمریکا - برزیل

دوستانه ملی بین المللی (هفته 1)

آمریکا

0 2

برزیل

04:30 1397/06/17
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
0
6
خطا
5
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
5
7
موقعیت گل
6
33
٪ مالکیت توپ
67
1
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
3
6
کرنر
3
12
خطا
12
1
آفساید
1
12
ضربه آزاد
10
11
موقعیت گل
12
35
٪ مالکیت توپ
65
2
نجات دروازه
2
4
شوت دفع شده
1
5
شوت خارج از چارچوب
7
2
شوت داخل چارچوب
4
3
کرنر
3
6
خطا
7
1
آفساید
1
7
ضربه آزاد
5
4
موقعیت گل
6
37
٪ مالکیت توپ
63
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
5
1
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی آمریکا و برزیل

دوستانه ملی بین المللی

برزیل

4
1

آمریکا

05:10
1394/06/18

اخبار بازی