بازی فرانسه - هلند

لیگ A گروه 1 (هفته 1)

فرانسه

2 1

هلند

23:15 1397/06/18
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی فرانسه و هلند

لیگ ملت‌های اروپا لیگ A

هلند

1
2

فرانسه

23:15
1397/06/18
مقدماتی جام جهانی منطقه اروپا گروه A

هلند

0
4

فرانسه

23:15
1396/06/09
مقدماتی جام جهانی منطقه اروپا گروه A

فرانسه

1
0

هلند

22:15
1395/07/19
دوستانه بین المللی

فرانسه

3
2

هلند

00:15
1395/01/07