بازی هلند - آلمان

لیگ A گروه 1 (هفته 1)

هلند

3 0

آلمان

22:15 1397/07/21
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
5
8
خطا
7
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
5
7
موقعیت گل
7
48
٪ مالکیت توپ
52
3
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
3
4
پرتاب دستی
11
4
کرنر
12
16
خطا
11
2
آفساید
1
12
ضربه آزاد
17
14
موقعیت گل
21
42
٪ مالکیت توپ
58
4
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
8
6
شوت خارج از چارچوب
9
5
شوت داخل چارچوب
4
10
پرتاب دستی
23
1
کرنر
7
8
خطا
4
2
آفساید
1
7
ضربه آزاد
12
7
موقعیت گل
14
36
٪ مالکیت توپ
64
1
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
7
2
شوت خارج از چارچوب
6
3
شوت داخل چارچوب
1
6
پرتاب دستی
12

بازی های رودرروی هلند و آلمان

یورو گروه B

آلمان

2
1

هلند

23:15
1391/03/24

اخبار بازی