حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی استرالیا - بلژیک

والیبال قهرمانی جهان گروه F (هفته 1)
0 26 26 20

استرالیا

3 28 28 25

بلژیک

18:30 1397/06/31

بازی های رودرروی استرالیا و بلژیک

لیگ جهانی والیبال سطح A

بلژیک

3
0

استرالیا

18:00
1395/04/06
لیگ جهانی والیبال سطح A

بلژیک

3
0

استرالیا

15:10
1395/03/28
دوستانه ملی بین المللی

استرالیا

0
2

بلژیک

23:15
1393/06/13
لیگ جهانی والیبال گروه C

بلژیک

3
0

استرالیا

14:30
1393/04/07