بازی کاشیما آنتلرز - سوون سامسونگ

لیگ قهرمانان آسیا نیمه نهایی

کاشیما آنتلرز

3 2

سوون سامسونگ

13:30 1397/07/11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
2
8
خطا
9
1
آفساید
0
3
موقعیت گل
4
59
٪ مالکیت توپ
41
2
کارت زرد
3
0
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
2
4
کرنر
4
16
خطا
15
2
آفساید
0
13
موقعیت گل
8
59
٪ مالکیت توپ
41
2
کارت زرد
3
0
نجات دروازه
2
4
شوت دفع شده
3
4
شوت خارج از چارچوب
3
5
شوت داخل چارچوب
2
1
کرنر
2
8
خطا
6
1
آفساید
0
10
موقعیت گل
4
59
٪ مالکیت توپ
41
0
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی کاشیما آنتلرز و سوون سامسونگ

لیگ قهرمانان آسیا گروه H

سوون سامسونگ

1
0

کاشیما آنتلرز

14:30
1397/01/28
لیگ قهرمانان آسیا گروه H

کاشیما آنتلرز

2
1

سوون سامسونگ

13:30
1396/12/02

ویدیوهای بازی کاشیما آنتلرز و سوون سامسونگ

اخبار بازی