بازی شهرداری ارومیه - فولاد سیرجان

والیبال لیگ برتر (هفته 11)
1 21 15 25 23

شهرداری ارومیه

3 25 25 16 25

فولاد سیرجان

16:00 1397/09/14

ویدیوهای بازی شهرداری ارومیه و فولاد سیرجان