بازی کاشیما آنتلرز - پرسپولیس

لیگ قهرمانان آسیا فینال

کاشیما آنتلرز

2 0

پرسپولیس

09:30 1397/08/12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
4
9
خطا
7
1
آفساید
0
4
موقعیت گل
3
55
٪ مالکیت توپ
45
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
0
0
شوت داخل چارچوب
1
7
کرنر
6
14
خطا
19
2
آفساید
1
8
موقعیت گل
7
55
٪ مالکیت توپ
45
1
کارت زرد
3
0
کارت قرمز
1
2
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
3
4
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
2
3
کرنر
2
5
خطا
12
1
آفساید
1
4
موقعیت گل
4
55
٪ مالکیت توپ
45
0
کارت زرد
3
0
کارت قرمز
1
1
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی کاشیما آنتلرز و پرسپولیس

لیگ قهرمانان آسیا فینال

کاشیما آنتلرز

0
0

پرسپولیس

18:30
1397/08/19

ویدیوهای بازی کاشیما آنتلرز و پرسپولیس

اخبار بازی