بازی پرسپولیس - کاشیما آنتلرز

لیگ قهرمانان آسیا فینال

پرسپولیس

0 0

کاشیما آنتلرز

18:30 1397/08/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
4
3
خطا
9
0
آفساید
0
9
موقعیت گل
6
57
٪ مالکیت توپ
43
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
5
2
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
3
5
شوت داخل چارچوب
0
8
کرنر
7
14
خطا
21
0
آفساید
0
17
موقعیت گل
7
62
٪ مالکیت توپ
38
1
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
6
3
شوت دفع شده
3
8
شوت خارج از چارچوب
4
6
شوت داخل چارچوب
0
6
کرنر
3
11
خطا
12
0
آفساید
0
8
موقعیت گل
1
67
٪ مالکیت توپ
33
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
6
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی پرسپولیس و کاشیما آنتلرز

لیگ قهرمانان آسیا فینال

پرسپولیس

0
2

کاشیما آنتلرز

09:30
1397/08/12

ویدیوهای بازی پرسپولیس و کاشیما آنتلرز

اخبار بازی