حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی ساحلی تاهیتی - ساحلی روسیه

جام بین قاره‌ای - امارات گروه B (هفته 1)

ساحلی تاهیتی

6 7

ساحلی روسیه

18:15 1397/08/15
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی ساحلی تاهیتی و ساحلی روسیه

جام بین قاره‌ای - امارات فینال

ساحلی روسیه

5
2

ساحلی تاهیتی

19:30
1394/08/16