حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی ساحلی ایران - ساحلی روسیه

جام بین قاره‌ای - امارات فینال

ساحلی ایران

4 2

ساحلی روسیه

19:30 1397/08/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی ساحلی ایران و ساحلی روسیه

جام بین قاره‌ای - امارات گروه B

ساحلی روسیه

2
3

ساحلی ایران

19:30
1397/08/17
جام بین قاره‌ای - امارات رده‌بندی

ساحلی روسیه

2
4

ساحلی ایران

18:15
1396/08/13
جام بین قاره‌ای - امارات گروه B

ساحلی روسیه

4
3

ساحلی ایران

19:30
1396/08/11
جام بین قاره‌ای - امارات نیمه نهایی

ساحلی ایران

1
4

ساحلی روسیه

19:30
1394/08/15

اخبار بازی