حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی بشیکتاش - گالاتاسارای

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

بشیکتاش

1 0

گالاتاسارای

20:30 1397/09/11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
3
8
خطا
7
0
آفساید
2
9
ضربه آزاد
8
8
موقعیت گل
3
55
٪ مالکیت توپ
45
1
کارت زرد
4
0
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
0
6
کرنر
5
21
خطا
14
2
آفساید
2
16
ضربه آزاد
23
14
موقعیت گل
11
48
٪ مالکیت توپ
52
4
کارت زرد
4
2
نجات دروازه
4
3
شوت دفع شده
0
6
شوت خارج از چارچوب
9
5
شوت داخل چارچوب
2
3
کرنر
2
13
خطا
7
2
آفساید
0
7
ضربه آزاد
15
6
موقعیت گل
8
41
٪ مالکیت توپ
59
3
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
6
1
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی بشیکتاش و گالاتاسارای

ترکیه سوپرلیگ

بشیکتاش

0
2

گالاتاسارای

20:30
1398/02/15