حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی کوزوو - بلغارستان

یورو گروه A مقدماتی (هفته 1)

کوزوو

1 1

بلغارستان

00:15 1398/01/06
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
2
9
خطا
7
1
آفساید
2
7
ضربه آزاد
9
4
موقعیت گل
2
59
٪ مالکیت توپ
41
1
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
0
3
شوت داخل چارچوب
2
13
پرتاب دستی
8
7
کرنر
4
17
خطا
15
4
آفساید
3
15
ضربه آزاد
17
12
موقعیت گل
4
62
٪ مالکیت توپ
38
3
کارت زرد
5
1
نجات دروازه
4
2
شوت دفع شده
2
5
شوت خارج از چارچوب
0
5
شوت داخل چارچوب
2
35
پرتاب دستی
13
5
کرنر
2
8
خطا
8
3
آفساید
1
8
ضربه آزاد
8
8
موقعیت گل
2
65
٪ مالکیت توپ
35
2
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
2
5
شوت خارج از چارچوب
0
2
شوت داخل چارچوب
0
22
پرتاب دستی
5