حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی مونته نگرو - کوزوو

یورو گروه A مقدماتی (هفته 1)

مونته نگرو

1 1

کوزوو

23:15 1398/03/17
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
2
7
خطا
4
1
آفساید
0
4
ضربه آزاد
7
4
موقعیت گل
5
43
٪ مالکیت توپ
57
3
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
0
2
شوت داخل چارچوب
4
7
پرتاب دستی
13
1
کرنر
5
14
خطا
14
1
آفساید
0
14
ضربه آزاد
14
9
موقعیت گل
8
48
٪ مالکیت توپ
52
2
کارت زرد
3
4
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
5
20
پرتاب دستی
24
1
کرنر
3
7
خطا
10
0
آفساید
0
10
ضربه آزاد
7
5
موقعیت گل
3
55
٪ مالکیت توپ
45
2
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
1
13
پرتاب دستی
11