حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی بلغارستان - کوزوو

یورو گروه A مقدماتی (هفته 1)

بلغارستان

2 3

کوزوو

23:15 1398/03/20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
1
6
خطا
4
2
آفساید
1
6
ضربه آزاد
8
5
موقعیت گل
8
51
٪ مالکیت توپ
49
1
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
5
3
شوت داخل چارچوب
2
12
پرتاب دستی
9
7
کرنر
6
15
خطا
9
2
آفساید
6
18
ضربه آزاد
16
5
موقعیت گل
20
44
٪ مالکیت توپ
56
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
4
2
شوت خارج از چارچوب
11
3
شوت داخل چارچوب
5
21
پرتاب دستی
28
3
کرنر
5
9
خطا
5
0
آفساید
5
12
ضربه آزاد
8
0
موقعیت گل
12
37
٪ مالکیت توپ
63
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
3
0
شوت خارج از چارچوب
6
0
شوت داخل چارچوب
3
9
پرتاب دستی
19

بازی های رودرروی بلغارستان و کوزوو

یورو گروه A مقدماتی

بلغارستان

1
1

کوزوو

00:15
1398/01/06