حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی کوزوو - جمهوری چک

یورو گروه A مقدماتی (هفته 1)

کوزوو

2 1

جمهوری چک

17:30 1398/06/16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
8
خطا
8
1
آفساید
0
7
ضربه آزاد
8
3
موقعیت گل
6
49
٪ مالکیت توپ
51
1
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
4
14
پرتاب دستی
10
10
کرنر
3
16
خطا
15
1
آفساید
0
14
ضربه آزاد
16
10
موقعیت گل
12
45
٪ مالکیت توپ
55
1
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
6
4
شوت داخل چارچوب
4
20
پرتاب دستی
30
8
کرنر
2
8
خطا
7
0
آفساید
0
7
ضربه آزاد
8
7
موقعیت گل
6
41
٪ مالکیت توپ
59
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
0
6
پرتاب دستی
20