حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی انگلیس - بلغارستان

یورو گروه A مقدماتی (هفته 1)

انگلیس

4 0

بلغارستان

20:30 1398/06/16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
1
9
خطا
3
3
آفساید
1
4
ضربه آزاد
12
7
موقعیت گل
2
68
٪ مالکیت توپ
32
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
0
2
شوت داخل چارچوب
2
8
پرتاب دستی
5
6
کرنر
3
12
خطا
7
4
آفساید
1
6
ضربه آزاد
16
16
موقعیت گل
4
65
٪ مالکیت توپ
35
2
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
2
7
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
0
6
شوت داخل چارچوب
4
12
پرتاب دستی
18
2
کرنر
2
3
خطا
4
1
آفساید
0
2
ضربه آزاد
4
9
موقعیت گل
2
61
٪ مالکیت توپ
39
1
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
1
4
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
0
4
شوت داخل چارچوب
2
4
پرتاب دستی
13

ویدیوهای بازی انگلیس و بلغارستان

اخبار بازی