حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی لیتوانی - پرتغال

یورو گروه B مقدماتی (هفته 1)

لیتوانی

1 5

پرتغال

23:15 1398/06/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
7
5
خطا
4
1
آفساید
1
5
ضربه آزاد
5
5
موقعیت گل
15
36
٪ مالکیت توپ
64
4
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
9
2
شوت داخل چارچوب
5
11
پرتاب دستی
10
4
کرنر
14
10
خطا
7
1
آفساید
2
9
ضربه آزاد
10
7
موقعیت گل
31
34
٪ مالکیت توپ
66
9
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
5
3
شوت خارج از چارچوب
12
3
شوت داخل چارچوب
14
16
پرتاب دستی
23
2
کرنر
7
5
خطا
3
0
آفساید
1
4
ضربه آزاد
5
2
موقعیت گل
16
32
٪ مالکیت توپ
68
5
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
4
0
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
9
5
پرتاب دستی
13

اخبار بازی