حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی انگلیس - کوزوو

یورو گروه A مقدماتی (هفته 1)

انگلیس

5 3

کوزوو

23:15 1398/06/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
0
2
خطا
2
0
آفساید
1
3
ضربه آزاد
2
7
موقعیت گل
4
58
٪ مالکیت توپ
42
0
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
1
5
شوت داخل چارچوب
1
11
پرتاب دستی
4
6
کرنر
0
5
خطا
9
1
آفساید
2
10
ضربه آزاد
5
14
موقعیت گل
8
58
٪ مالکیت توپ
42
0
کارت زرد
5
0
نجات دروازه
4
1
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
3
9
شوت داخل چارچوب
3
16
پرتاب دستی
15
3
کرنر
0
3
خطا
7
1
آفساید
1
7
ضربه آزاد
3
7
موقعیت گل
4
58
٪ مالکیت توپ
42
0
کارت زرد
5
0
نجات دروازه
4
1
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
2
5
پرتاب دستی
11

اخبار بازی