حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی مونته نگرو - جمهوری چک

یورو گروه A مقدماتی (هفته 1)

مونته نگرو

0 3

جمهوری چک

23:15 1398/06/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
6
9
خطا
13
1
آفساید
1
15
ضربه آزاد
9
4
موقعیت گل
10
43
٪ مالکیت توپ
57
2
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
2
0
شوت خارج از چارچوب
6
2
شوت داخل چارچوب
2
10
پرتاب دستی
7
2
کرنر
10
12
خطا
33
2
آفساید
1
34
ضربه آزاد
14
7
موقعیت گل
18
49
٪ مالکیت توپ
51
2
کارت زرد
2
5
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
4
2
شوت خارج از چارچوب
6
3
شوت داخل چارچوب
8
20
پرتاب دستی
14
0
کرنر
4
3
خطا
20
1
آفساید
0
19
ضربه آزاد
5
3
موقعیت گل
8
55
٪ مالکیت توپ
45
2
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
6
10
پرتاب دستی
7

بازی های رودرروی مونته نگرو و جمهوری چک

یورو گروه A مقدماتی

مونته نگرو

0
3

جمهوری چک

23:15
1398/03/20