حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی جمهوری چک - انگلیس

یورو گروه A مقدماتی (هفته 1)

جمهوری چک

2 1

انگلیس

22:15 1398/07/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
1
9
خطا
6
0
آفساید
2
8
ضربه آزاد
8
8
موقعیت گل
4
49
٪ مالکیت توپ
51
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
1
8
پرتاب دستی
8
6
کرنر
2
16
خطا
10
0
آفساید
2
12
ضربه آزاد
15
15
موقعیت گل
7
45
٪ مالکیت توپ
55
1
کارت زرد
3
3
نجات دروازه
6
1
شوت دفع شده
2
6
شوت خارج از چارچوب
1
8
شوت داخل چارچوب
4
22
پرتاب دستی
27
3
کرنر
1
7
خطا
4
0
آفساید
0
4
ضربه آزاد
7
7
موقعیت گل
3
40
٪ مالکیت توپ
60
0
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
0
4
شوت داخل چارچوب
3
14
پرتاب دستی
19

بازی های رودرروی جمهوری چک و انگلیس

یورو گروه A مقدماتی

جمهوری چک

0
5

انگلیس

00:15
1398/01/03

اخبار بازی