حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی مونته نگرو - بلغارستان

یورو گروه A مقدماتی (هفته 1)

مونته نگرو

0 0

بلغارستان

22:15 1398/07/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
2
7
خطا
10
1
آفساید
2
12
ضربه آزاد
8
3
موقعیت گل
7
48
٪ مالکیت توپ
52
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
1
0
شوت خارج از چارچوب
5
1
شوت داخل چارچوب
1
13
پرتاب دستی
10
4
کرنر
5
21
خطا
22
1
آفساید
3
25
ضربه آزاد
22
12
موقعیت گل
16
49
٪ مالکیت توپ
51
2
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
3
7
شوت دفع شده
6
2
شوت خارج از چارچوب
9
3
شوت داخل چارچوب
1
25
پرتاب دستی
18
3
کرنر
3
14
خطا
12
0
آفساید
1
13
ضربه آزاد
14
9
موقعیت گل
9
50
٪ مالکیت توپ
50
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
2
5
شوت دفع شده
5
2
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
0
12
پرتاب دستی
8

بازی های رودرروی مونته نگرو و بلغارستان

یورو گروه A مقدماتی

مونته نگرو

1
1

بلغارستان

21:30
1398/01/02