حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی کوزوو - مونته نگرو

یورو گروه A مقدماتی (هفته 1)

کوزوو

2 0

مونته نگرو

22:15 1398/07/22
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
2
7
خطا
8
0
آفساید
1
8
ضربه آزاد
7
11
موقعیت گل
3
47
٪ مالکیت توپ
53
1
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
2
5
شوت داخل چارچوب
1
9
پرتاب دستی
9
6
کرنر
4
23
خطا
16
2
آفساید
1
15
ضربه آزاد
25
21
موقعیت گل
7
50
٪ مالکیت توپ
50
3
کارت زرد
4
4
نجات دروازه
5
5
شوت دفع شده
0
9
شوت خارج از چارچوب
3
7
شوت داخل چارچوب
4
15
پرتاب دستی
18
3
کرنر
2
16
خطا
8
2
آفساید
0
7
ضربه آزاد
18
10
موقعیت گل
4
54
٪ مالکیت توپ
46
2
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
0
6
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
3
6
پرتاب دستی
9

بازی های رودرروی کوزوو و مونته نگرو

یورو گروه A مقدماتی

کوزوو

1
1

مونته نگرو

23:15
1398/03/17