حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی کوزوو - انگلیس

یورو گروه A مقدماتی (هفته 1)

کوزوو

0 4

انگلیس

20:30 1398/08/26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
4
خطا
5
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
4
6
موقعیت گل
6
45
٪ مالکیت توپ
55
2
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
3
4
شوت خارج از چارچوب
0
2
شوت داخل چارچوب
3
9
پرتاب دستی
9
6
کرنر
2
8
خطا
10
0
آفساید
0
10
ضربه آزاد
8
11
موقعیت گل
13
44
٪ مالکیت توپ
56
1
کارت زرد
0
3
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
4
7
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
7
17
پرتاب دستی
16
4
کرنر
1
4
خطا
5
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
4
5
موقعیت گل
7
43
٪ مالکیت توپ
57
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
4
8
پرتاب دستی
7

بازی های رودرروی کوزوو و انگلیس

یورو گروه A مقدماتی

کوزوو

3
5

انگلیس

23:15
1398/06/19

اخبار بازی