حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آژاکس - رئال‌مادرید

لیگ قهرمانان اروپا یک هشتم نهایی

آژاکس

1 2

رئال‌مادرید

23:30 1397/11/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
7
خطا
4
3
آفساید
0
4
ضربه آزاد
9
11
موقعیت گل
4
51
٪ مالکیت توپ
49
4
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
0
6
شوت خارج از چارچوب
0
3
شوت داخل چارچوب
4
1
پرتاب دستی
7
3
کرنر
2
10
خطا
11
5
آفساید
0
11
ضربه آزاد
14
19
موقعیت گل
13
50
٪ مالکیت توپ
50
1
کارت زرد
3
6
نجات دروازه
6
2
شوت دفع شده
2
10
شوت خارج از چارچوب
3
7
شوت داخل چارچوب
8
8
پرتاب دستی
15
1
کرنر
1
3
خطا
7
2
آفساید
0
7
ضربه آزاد
5
8
موقعیت گل
9
49
٪ مالکیت توپ
51
1
کارت زرد
3
2
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
4
7
پرتاب دستی
8

بازی های رودرروی آژاکس و رئال‌مادرید

لیگ قهرمانان اروپا یک هشتم نهایی

آژاکس

4
1

رئال‌مادرید

23:30
1397/12/14
لیگ قهرمانان اروپا گروه D

آژاکس

1
4

رئال‌مادرید

23:15
1391/09/14
لیگ قهرمانان اروپا گروه D

رئال‌مادرید

4
1

آژاکس

22:15
1391/07/12
لیگ قهرمانان اروپا گروه D

رئال‌مادرید

3
0

آژاکس

23:15
1390/09/16

اخبار بازی