حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی سلتیک - والنسیا

لیگ اروپا یک شانزدهم

سلتیک

0 2

والنسیا

23:30 1397/11/25
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
2
5
خطا
4
2
آفساید
1
3
ضربه آزاد
7
2
موقعیت گل
3
59
٪ مالکیت توپ
41
2
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
0
2
شوت داخل چارچوب
3
14
پرتاب دستی
15
2
کرنر
7
12
خطا
5
2
آفساید
3
6
ضربه آزاد
14
5
موقعیت گل
8
60
٪ مالکیت توپ
40
2
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
5
29
پرتاب دستی
19
1
کرنر
5
7
خطا
1
0
آفساید
2
3
ضربه آزاد
7
3
موقعیت گل
5
61
٪ مالکیت توپ
39
2
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
2
15
پرتاب دستی
4

بازی های رودرروی سلتیک و والنسیا

لیگ اروپا یک شانزدهم

سلتیک

0
1

والنسیا

21:25
1397/12/02