حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی کلوب بروژ - سالزبورگ

لیگ اروپا یک شانزدهم

کلوب بروژ

2 1

سالزبورگ

23:30 1397/11/25
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
7
6
خطا
8
1
آفساید
3
11
ضربه آزاد
7
5
موقعیت گل
6
51
٪ مالکیت توپ
49
2
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
4
13
پرتاب دستی
10
6
کرنر
8
11
خطا
12
2
آفساید
4
16
ضربه آزاد
13
12
موقعیت گل
11
49
٪ مالکیت توپ
51
3
کارت زرد
4
5
نجات دروازه
3
4
شوت دفع شده
4
3
شوت خارج از چارچوب
1
5
شوت داخل چارچوب
6
29
پرتاب دستی
29
2
کرنر
1
5
خطا
4
1
آفساید
1
5
ضربه آزاد
6
7
موقعیت گل
5
47
٪ مالکیت توپ
53
1
کارت زرد
3
2
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
0
3
شوت داخل چارچوب
2
16
پرتاب دستی
19

بازی های رودرروی کلوب بروژ و سالزبورگ

لیگ اروپا یک شانزدهم

کلوب بروژ

0
4

سالزبورگ

21:25
1397/12/02

ویدیوهای بازی کلوب بروژ و سالزبورگ