حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی فنرباغچه - زنیت

لیگ اروپا یک شانزدهم

فنرباغچه

1 0

زنیت

21:25 1397/11/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
6
کرنر
0
7
خطا
10
1
آفساید
1
11
ضربه آزاد
7
8
موقعیت گل
2
65
٪ مالکیت توپ
35
2
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
0
3
شوت داخل چارچوب
1
13
پرتاب دستی
14
7
کرنر
5
12
خطا
18
3
آفساید
2
19
ضربه آزاد
14
14
موقعیت گل
7
57
٪ مالکیت توپ
43
2
کارت زرد
3
2
نجات دروازه
4
4
شوت دفع شده
3
5
شوت خارج از چارچوب
2
5
شوت داخل چارچوب
2
26
پرتاب دستی
26
1
کرنر
5
5
خطا
8
2
آفساید
1
8
ضربه آزاد
7
6
موقعیت گل
5
48
٪ مالکیت توپ
52
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
1
13
پرتاب دستی
12

بازی های رودرروی فنرباغچه و زنیت

لیگ اروپا یک شانزدهم

فنرباغچه

1
3

زنیت

21:25
1397/12/02

ویدیوهای بازی فنرباغچه و زنیت