حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی المپیاکوس - دیناموکیف اوکراین

لیگ اروپا یک شانزدهم

المپیاکوس

2 2

دیناموکیف اوکراین

21:25 1397/11/25
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
0
7
خطا
7
0
آفساید
1
8
ضربه آزاد
7
5
موقعیت گل
1
43
٪ مالکیت توپ
57
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
0
3
شوت داخل چارچوب
1
12
پرتاب دستی
23
0
کرنر
2
12
خطا
12
1
آفساید
1
13
ضربه آزاد
13
8
موقعیت گل
9
46
٪ مالکیت توپ
54
2
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
4
23
پرتاب دستی
38
0
کرنر
2
5
خطا
5
1
آفساید
0
5
ضربه آزاد
6
3
موقعیت گل
8
49
٪ مالکیت توپ
51
1
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
3
11
پرتاب دستی
15

بازی های رودرروی المپیاکوس و دیناموکیف اوکراین

بین المللی دوستانه باشگاهی

دیناموکیف اوکراین

1
1

المپیاکوس

20:30
1398/04/17
لیگ اروپا یک شانزدهم

المپیاکوس

0
1

دیناموکیف اوکراین

23:30
1397/12/02