حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی ویکتوریا پلژن - دیناموزاگرب

لیگ اروپا یک شانزدهم

ویکتوریا پلژن

2 1

دیناموزاگرب

23:30 1397/11/25
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
1
11
خطا
5
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
11
6
موقعیت گل
5
54
٪ مالکیت توپ
46
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
0
4
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
3
0
شوت داخل چارچوب
1
18
پرتاب دستی
12
8
کرنر
3
19
خطا
11
0
آفساید
0
11
ضربه آزاد
19
12
موقعیت گل
13
53
٪ مالکیت توپ
47
3
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
1
4
شوت دفع شده
3
5
شوت خارج از چارچوب
7
3
شوت داخل چارچوب
3
30
پرتاب دستی
24
5
کرنر
2
8
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
8
6
موقعیت گل
8
52
٪ مالکیت توپ
48
2
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
2
12
پرتاب دستی
12

بازی های رودرروی ویکتوریا پلژن و دیناموزاگرب

لیگ اروپا یک شانزدهم

ویکتوریا پلژن

0
3

دیناموزاگرب

21:25
1397/12/02